Logistiek Vastgoed

Ontwikkelingen in de logistieke vastgoedindustrie

auteur:  Jan van den Hogen MSc MRICS MSV 

 

Samenvatting

Deze E-papers concentreren zich op de vraag hoe zich in de toekomst, op basis van huidige trendinschattingen en marktverwachtingen, de huisvesting voor logistieke dienstverleners zal ontwikkelen.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, megatrends als Internet of Things, digitalisering, automatisering en robotisering, zijn een complex speelveld geworden voor de logistieke dienstverlener en maken het lastig de juiste huisvesting voor het uitvoeren van hun supply chains te kiezen, nu, maar vooral in de toekomst.

 

De conclusies van deze E-papers vormen een beleidsondersteunend kader voor huisvestingsmarktpartijen als ontwikkelaars, bouwers, adviseurs, investeerders en de logistieke dienstverleners zelve.

De gevolgtrekkingen uit dit onderzoek, gebaseerd op academisch gefundeerde en beargumenteerde theorie, laten zien dat de huidige ingeslagen weg van logistiek bouwen weliswaar de juiste is, maar dat er bovendien in de nabije toekomst nieuwe, kansrijke mogelijkheden voor andere soorten logistieke gebouwen ontstaan.

 

De Sociëteit Vastgoed Academy biedt jou als member van Sociëteit Vastgoed aan dit whitepaper te downloaden (zonder kosten):

 

2018 – E-Paper – Logistiek No. 1

 

2019 White Paper Logistiek No.2